HVEM ER VI

Reflektor arbejder med – og ikke alene for – vores kunder, fordi vi tror på, at et tæt samarbejde og en god dialog i processen er en nødvendig forudsætning for at opgaven bliver løst bedst muligt. Derfor benyttes erfarne konsulenter med en bred faglig baggrund.

LÆS MERE

HVAD KAN VI

Reflektors  opgaveudførelse tager udgangspunkt i kvalitetsudvikling og sikring af kvalitative velfærdsydelser og ydelser hvor borgeren står i centrum. Konkret betyder det evalueringer, analyser, sparring og supervision. Ligeledes omfatter vores service strategiske og operationelle beslutningsoplæg, dybtgående analyser og evalueringer samt professionel procesbistand.

LÆS MERE

RESULTATER

Vi skaber resultater, fordi vi bidrager til at mindske presset på vores kunder ved at optimere værdien af de organisatoriske, faglige og økonomiske ressourcer, de har til rådighed. Samtidig har vi fokus på hvad der netop skal til for at din organisation får merværdi af Reflektors arbejde

LÆS MERE

Idegrundlag og vision

Reflektors idegrundlag

Vi skaber resultater, fordi vi bidrager til at mindske presset på vores samarbejdspartnere ved at optimere værdien af de organisatoriske, faglige og økonomiske ressourcer, de har til rådighed.
Den enkelte organisation, institution eller person vil opleve et nærvær i løsningen af vore opgaver, der giver mulighed for at sikre høj kvalitet og relevante redskaber fremadrettet.
Reflektor ønsker derved indirekte at medvirke til at fastholde og gerne forbedre kvaliteten af nuværende og fremtidige velfærdsydelser og aktiviteter.

Reflektors vision…

Reflektor ønsker at være kendt og anerkendt af sine kunder for sikkerhed og grundighed i opgaveudførelsen, for nytænkning og som den bedste, mest seriøse, pålidelige og nytænkende leverandør af strategiske og operationelle beslutningsoplæg, dybtgående analyser og evalueringer samt professionel procesbistand. Vi arbejder løbende på at holde os ajour indenfor de relevante fagområder og vil fortsat have en bred faglig forankring.

SKAL VI ARBEJDE SAMMEN?

Kontakt os via mail eller telefon, eller kontakt Poul Schou direkte

Kontakt os