Igangværende opgaver:

Evaluering af psykoterapeutuddannelser

Evaluerede institutter
Vejledning
Værktøjer

Udførte opgaver:

Reflektor er et danskejet konsulentfirma med kontor i Ribe. Reflektor arbejder primært med velfærds- og turismeopgaver bredt indenfor procesbistand, evaluering, analyse og udvikling af kvalitetsordninger/akkrediteringer for kunder i såvel den offentlige som i den private sektor. I offentligt regi arbejder Reflektor med en bred vifte af opgaver på både nationalt og internationalt plan, men også med opgaver på kommune og institutionsniveau.

Reflektor er markedsførende i forhold til kvalitetsudvikling af det socialpolitiske område, hvor firmaet blandt andet har erfaring med at planlægge, metodeudvikle og implementere danske akkrediterings- og kvalitetsmodeller. Herudover har Reflektor særdeles omfattende erfaringer med analyse- og evalueringsopgaver. Reflektor har gennemført en lang række analyser og evalueringer af både summativ og formativ karakter af såvel nationale, regionale, kommunale og institutionelle opgaver, projekter og programmer. Reflektor har således stor erfaring med brugen af en bred vifte af forskellige metoder og redskaber indenfor såvel proces-, målopfyldelses-, effekt- og virkningsevaluering.

Herudover har Reflektor varetaget større processtyringsopgaver i forhold til politikudarbejdelse (sundhedspolitik, sammenhængende børnepolitik og turismeprojekter) indenfor kommuner og regioner, som har krævet processtyring og koordinering med henblik på at få skabt et godt og udbytterigt samarbejde mellem forskellige niveauer – fra institution, kommune og region til det nationale.

Reflektor arbejder med – og ikke alene for – vores kunder. Vi tror på, at et tæt samarbejde og en god dialog er væsentlige hjørnesten i bestræbelserne på at opbygge et solidt fundament, hvorfra stærke og lokalt forankrede løsninger kan udspringe. Når Reflektor leverer en service, har vi fokus på servicen, vi leverer, men i lige så høj grad også på personerne og organisationen vi leverer til. Det vil sige, at Reflektor både fokuserer på, hvordan vi leverer det bedst mulige produkt, og hvordan vi sikrer, at den organisation og de medarbejdere, som vi leverer til, er klar til at bruge produktet.

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år.