KOMPETENTE OG ERFARNE MEDARBEJDERE

Kompetente og erfarne medarbejdere med baggrund i det offentlige og private, der har mange års konsulenterfaringer.

Kontakt os

Medarbejdere hos Reflektor

Poul Schou

Chefkonsulent

Cand.pæd.psych. Autoriseret psykolog

Poul arbejder bl.a. med supervision, sparring og samtaler med enkeltpersoner og grupper og har bred erfaring med udvikling af kvalitetsmodeller af velfærdsydelser, analyse og evalueringer, ledelses- og organisations- udvikling, styreformer, værdier og implemen­tering. Poul har en bred faglig erfaring fra børn- og ungeområdet, hvor han har arbejdet på mange niveauer lokalt, kommunalt, regional og nationalt. Som konsulent har Poul været projektleder på en lang række opgaver inden for socialområdet samt børn og unge-området. Herudover er Poul udøvende psykolog samt direktør for Reflektor ApS.

Telefon: 29 49 48 90

Email: psc@reflektor.nu

Charlotte Agergaard

Seniorkonsulent

Cand. merc. IPMA-certificeret  projektleder, auditor

Charlotte har specialiseret sig i akkreditering, evalueringer og projektledelse. Charlottes har års erfaring som management konsulent med ansvar for udviklingsprocesser og ledelse af projekter. De seneste år har det primære fokus været kvalitetssikring og evaluator/auditor samt analyser/interview undersøgelser. Blandt andet har hun stået i spidsen for at udarbejde akkrediteringsgrundlag for opholdssted og skolebehandlingstilbud samt opbygning af HR-området.

Patrizia Madsen

Konsulent

Cand  Soc in Law, power and Social Justice.

Har igennem flere år beskæftiget sig med kortlægning og analyse af indsatser indenfor børn- og unge området med henblik på at afdække udviklings – og forandringsbehov, hvor der i samarbejde med  tværfaglige aktører er tilrettelagt og gennemført relevante ændringstiltag. Patrizia har som projektleder for flere nationale projekter, samt ansvarlig for opbygning af rehabilitering af udsatte borgere bidraget med og inspireret til udvikling og etablering af en mere fælles faglighed og tværfagligt samarbejde såvel i flere kommuner som i udlandet.

Henny Bruselius

Regnskabsmedarbejder

Merkonom

Henny er virksomhedens regnskabsmedarbejder hvor hun arbejder med den interne regnskabsfunktion samt kvalitetssikring og styring af interne projekter på økonomisiden. Henny har en fortid som regnskabschef i produktions-, entreprenør- og konsulentvirksomheder.

Telefon: 29 49 48 93

Email: henny.bruselius@gmail.com

Peter Aabenhus

Konsulent

Cand.merc., Projektleder

Peter har bred erfaring med projekt- og forandringsledelse og arbejder bl.a. med analyse, evaluering, forretnings- og organisationsudvikling. Peters erfaring er forankret gennem et tæt samarbejde med en lang række danske og internationale organisationer, hvor projektledelse og rådgivning har fokus på mennesker og kommunikation. Gennem flere år har Peter samarbejdet med HR-afdelinger i både den private og offentlige sektor omkring trivselsmålinger og lederevalueringer samt transformation.

Telefon: 20 21 72 27

Email: peteraabenhus@gmail.com

“Reflektor arbejder med – og ikke alene for – vores kunder, fordi vi tror på, at et tæt samarbejde og en god dialog er væsentlige hjørnesten i bestræbelserne på at bygge et solidt fundament, hvorfra stærke og lokalt forankrede løsninger kan udspringe. “